Forside
>
Blogg
>
06.08 klokka 18:00...
2018

06.08 klokka 18:00...

...starter sesongen for den lille, ettertraktet og truede ferskvannsdelikatessen. Har du hodelykt og langstøvler kan du fange dem med bare nevene.

Hvor kan du krepse?

Edelkreps, som arten heter, finner du i ca 600 ferskvannslokaliteter i sørøst Norge. Det finnes også noen få bestander på Vestlandet og i Trøndelag. Den viktigste lokaliteten av kreps finner du i Steinsfjorden i Buskerud fylke. Av den totale fangsten kommer 30 prosent herfra. Edelkreps er en sterkt truet art, og finnes både på den norske og internasjonale rødlisten over truede arter. Vil du krepse, må du kjøpe krepsekort, og sette deg inn i reglene som er utarbeidet av miljødirektoratet og mattilsynet.

Åte

For å fange kreps må du ha åte. Bruker du fisk som åte, må du fiske i samme vassdrag som du skal krepse.

Fangstutstyr

Spikk en pinne. Tre pinnen gjennom buken og ut av munnen på åtefisken. Sett pinnen i strandsonen, og vent til krepsen biter på. Lys med hodelykten og fang krepsen med nevene. Pass på så den ikke klyper deg.

Hov

Alternativt fangstredskap er hov. Legg åte midt i hoven og vent til krepsen har kommet godt oppi hoven. Trekk hoven opp. Sjekk åte før du setter ut hoven igjen.

Ruse

Sleng ut rusa. Gå tilbake til hytta eller teltet. Fest med måte;-). Dra opp rusa dagen etter og kok kreps til frokost.

Strenge regler

Minstemål  på kreps er 9,5 cm fra pannehornets spiss til enden av halen. Kreps som er  mindre enn dette skal settes ut igjen, fordi de ikke er kjønnsmodne. Fangstutstyr skal desinfiseres, og du må melde fra om død eller syk kreps. Den største trusselen mot arten edelkreps er krepsepest. Signalkreps, en amerikansk art som ble satt ut i stort antall i Sverige, skulle være mer motstandsdyktig for krepsepest. Det viste seg at de også var bærer av sykdommen. I 2006 ble det for første gang oppdaget signalkreps også i Norge. Derfor har myndighetene innført strenge regler for krepsing.

God krepsing, og husk krepsekort!

Relatert innhold

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Heimkunnskap deler ærlige og usminkede historier om bonden dag for dag, uke for uke i Takk for Maten!

Tusen takk. Sammen skal vi øke bondens lønnsomhet.
Obs! Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen. Takk!
Tusen takk. Du vil nå motta SMS-meldinger fra oss.
Obs! Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen. Takk!