Forside
>
Blogg
>
Bama tar oss på alvor!
2018

Bama tar oss på alvor!

Når du og jeg etterspør mer kortreiste økologiske grønnsaker kjører Bama norsk økopurre ut i butikk.

Hos grønnsaksprodusent Thorer Olai Egeland er den økologiske purren salgsklar. Purren tas opp maskinelt, og vaskes og kuttes for hånd. Thorer produserer flere hundre tonn purre til det norske markedet hvert år, men dette er første året han produserer økologisk.

- Et forsøksprosjekt, sier Thorer. Vil kundene ha økologisk purre, har vi kapasitet til å øke produksjonen etter forbrukernes etterspørsel, forteller han videre.

Bondens kunnskap

Å produsere purre er kunnskapskrevende. Å produsere økologisk purre, vanskeligere. - Jeg henter spisskompetansen på messe i Berlin, sier Thorer. Fruit Logistica er verdens største landbruksmesse, og her møtes hele verdikjeden fra produsent og bonde til salgsledd hvert år. Kunnskap om nye sorter og nyvinninger deles, og det er kjøp og salg av frø. For deg og meg som kunder betyr dette at vi kan være trygge på at matsikkerheten ivaretas.

Ny erfaring

-Jeg er overrasket over hvor godt purren gror, sier Thorer. Purre er kravstor til forholdet mellom vanning, næring og jord, og mange produsenter har gitt opp i forsøket. Uten kunstgjødsel må jorda tilføres nitrogen gjennom vekselbruk av blant annet belgvekster. Forsøksjordet har vært debio godkjent i flere år, og heldigvis har jeg hatt tilgang på vann denne sommeren, ellers hadde produksjonen gått tapt, fortsetter Thorer.

Kortreist økologisk purre

Vi har kapasitet til å produsere mer mat i Norge, og vi kan produsere mer økologisk kortreist mat. Bama står klar med distribusjon, og bonden er villig til å omstille produksjonen i takt med etterspørselen. Men for bonden må det også ligge økonomi i det.

Vil du betale 19,50 for en økopurre?

Relatert innhold

Heimkunnskap deler ærlige og usminkede historier om bonden dag for dag, uke for uke i Takk for Maten!

Tusen takk. Sammen skal vi øke bondens lønnsomhet.
Obs! Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen. Takk!