Forside
>
Blogg
>
Vil Vanessa bli bonde?
2019

Vil Vanessa bli bonde?

Vil Vanessa velge et kunnskapskrevende og spennende yrke? Et yrke der hun kan gjøre en forskjell for klima. Et yrke der hun kan bidra til å redusere klimagassutslipp. Et yrke som også vil gi henne økonomisk uforutsigbarhet hvert eneste år. Vil Vanessa bli bonde?

Klimarisiko

De siste 10 årene har 8000 gårdsbruk blitt nedlagt i Norge. Det betyr at det legges ned to gårdsbruk hver eneste dag. Verdifull kunnskap ervervet gjennom generasjoner går tapt. Samtidig anbefaler FN i sin siste risikorapport alle land å øke selvforsyningsgraden av mat til egen befolkning. På grunn av klimarisiko!

Klimasjokk

USA og Kina, sammen med Brasil og India, er de fire landene som produserer over 50% av verdens kaloribehov som mais, soyabønner, hvete og ris. Om klimasjokket slår til i USA og Kina samtidig vil konsekvensene kunne bli matmangel for verdens befolkning. Maten fra disse fire landene transporteres gjennom Bosporos, Suez og Gibraltar. Stredene omkranses av urolige land med maktpersoner som i tillegg kan føle posisjonen sin truet.

Forsørgeransvar

Norge har en selvforsyningsgrad på under 40%. Det vil si at vi er helt avhengig av andre land sin evne til å forsyne oss med mat. Andre land sin evne til å sørge for mat til sin egen befolkning, samtidig som de dekker 60% av vårt behov. Vil Norge følge FN sin anbefaling? Vil Norge sørge for å øke sikkerheten av mat til egen befolkning?

Klimasmart

Men, hva er Norge skapt til å produsere? Hvilke naturgitte forutsettinger har Norge for matproduksjon? Norge har 800 millioner tilgjengelige fórenheter i utmark årlig. I dag benytter vi under halvparten av denne fornybare ressursen. Det vil si at vi kan doble produksjon av gressfóret kjøtt. Utmarksbeite holdt i hevd, binder mer Co2 enn skog, viser ny forskning fra Dovre. Samtidig opprettholdes biologisk mangfold med planter og insekter.

Hva vil vi?

Vil vi ta klima på alvor, må vi øke norsk matproduksjon som sikrer mat til egen befolkning. Vil vi ta klima på alvor, må vi produsere mat av naturgitte fornybare ressurser Norge er skapt til å produsere. Vil vi ta klima på alvor, må vi opprettholde og rekruttere til bosetting i distriktene der maten til dyra er. Vil vi ta klima på alvor, må vi spise mer gressfóret kjøtt og melkeprodukter. Vil vi ta klima på alvor, må vi øke bondens lønnsomhet. Vil vi virkelig ta klima på alvor, må vi gi bonden økonomisk forutsigbarhet.

Da kan Vanessa bli bonde!

Foto: Anders Coucheron Medhus/Kantefølflak - Vanessa
Foto: Yngve Rekdal - Vangrøftdalen, Os i Innlandet
Tekst: Mariann Tveter

Relatert innhold

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Heimkunnskap deler ærlige og usminkede historier om bonden dag for dag, uke for uke i Takk for Maten!

Tusen takk. Sammen skal vi øke bondens lønnsomhet.
Obs! Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen. Takk!
Tusen takk. Du vil nå motta SMS-meldinger fra oss.
Obs! Noe gikk galt. Vennligst prøv igjen. Takk!