arrow-right cart chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close menu minus play plus search share user email pinterest facebook instagram snapchat tumblr twitter vimeo youtube subscribe dogecoin dwolla forbrugsforeningen litecoin amazon_payments american_express bitcoin cirrus discover fancy interac jcb master paypal stripe visa diners_club dankort maestro trash

Lyver du Per?

Hva skal vi leve av etter oljen? Havbruksnæring, svarer politikere. Da tror vi vel på det? For politikere følger jo loven - havressursloven.

Mariann Tveter
Glødende engasjert i norsk mat, norsk matproduksjon og bonden som produserer maten vår.

Havressursloven er lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser, og den sier

§ 1 Formålet med lova er å sikre ei berekraftig og samfunnsøkonomisk lønnsam forvaltning av dei viltlevande marine ressursane og det tilhøyrande genetiske materialet og å medverke til å sikre sysselsetjing og busetjing i kystsamfunn.

§ 2 Dei viltlevande marine ressursane ligg til fellesskapet i Noreg.

Hva betyr det?

Det betyr, slik jeg forstår, at du og jeg og resten av Norges befolkning, eier ressursene i havet. Gjennom å forvalte og høste på fiskens premisser, som er formålet med loven, sikrer vi lønnsomme arbeidsplasser og levende samfunn i kystnære områder, forstår jeg videre.

Kvoter

Gjennom en kvoteordning forvaltes hvor mye fisk som kan fiskes. Kvotene er igjen fordelt mellom blant annet kystflåten og trålerne. Prosentvis utgjør dette for torsk knappe 60% på kystflåten, og 40 % på trålere og andre havfiskefartøy. Etter press fra storrederene, har myndighetene igjen liberalisert reglene for hva som er kystflåte, slik at realitetene er ca 50/50. Hvert år beslutter myndighetene kvotens størrelse, på bakgrunn av råd fra det internasjonale havforskningsrådet i København. Kvotene som før ble tildelt fiskere, og var en individuell dispensasjon, er idag blitt et omsettelig verdipapir.

Privatisering av felleskapets ressurser

Felleskapets ressurser privatiseres uten at stortinget løfter en finger mot et slikt drastisk inngrep i almenningsretten. Til sammenligning har danske myndigheter foreløpig gitt to byråkrater sparken etter at: "Statsrevisorene påtaler skarpt at miljø- og fødevareministeriets forvaltning av fiskerikvotene har været uprofessionel og helt utilstrækkelig. Gjennom de siste 15 årene har en lille gruppe fiskere oppkjøpt store mengder af kvoter - uden at ministeriet har grepet inn".

Danskene er kjent for å ta grep dersom velferden til almuen er truet. I Norge eier ca 10 familier samtlige trålere. Det vil si tilgangen til 33% av torsken. Er tiden inne for å avskaffe hele kvoteordningen?

Debatt om fiskeripolitikk

Mandag 4. september hadde NRK i programmet: Valg - din stemme, satt av ca 15 minutter til fiskeripolitikk. Ordstyreren hadde ikke en sjangs til å styre fiskeriminister Per Sandberg, som ikke var spesielt opptatt av fisken, men mer opptatt av seg selv. Fiskeriministeren var i tillegg klar i sin tale til seere og velgere: Leveringsplikt og tilbudsplikt, som er et sentralt tema i politikken, var alt for vanskelig å gå inn på. For deg eller oss, Per Sandberg?

Gi oss nødvendig kunnskap

Skal vi i fremtiden leve av havbruksnæringen er kunnskap om det vi skal leve av nødvendig, spesielt til de som eier og skal forvalte ressursene. Fra resten av media-Norge, sør for Trondheim, savnes formidling og kunnskap om fiskeripolitikk. Vi her i sør kan ikke engasjere oss i fremtidens verdivalg, om forvaltning av ressursene, om det ikke kommer på trykk. Samtidig forvitres kunnskap.

Hvordan kan vi skape lønnsomme arbeidsplasser i kystnære samfunn?

Det meste av fisken fra kystflåten kommer til land fersk, og av meget god kvalitet. Fisken fra trålerne kommer til land stort sett i fryst tilstand, før den eksporteres ut av landet. Verdiskapningen til trålerne skjer på havet og i liten grad på land. Sintef publiserte nylig en undersøkelse som viste at for hver arbeidsplass fiskerinæringa har på land skapes fem arbeidsplasser i tillegg. Men kanskje viktigst av alt; kommer fisken på land, fersk og av god kvalitet, kan vi selge den for en langt høyere pris enn i fryst tilstand. Fiskeressursene vil kunne skape langt større verdi for AS Norge.

Regjeringens politikk

Fiskeriminister Per Sandberg forteller oss at trålerne, hvor eierskapet blir konsentrert på få hender, er den mest lønnsomme utnyttelse av fiskeriressursene i fremtiden.

Per, du lyver!

De største fiskeressursene kommer fra Røst og nordover. Skal du og jeg nyte godt av sjømat i verdensklasse, må vi engasjere oss for kystflåten og kystnære samfunn. Og folk fra Nord-Norge må gi oss den nødvendige kunnskapen!

Godt valg!

translation missing: no.cart.general.title