arrow-right cart chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close menu minus play plus search share user email pinterest facebook instagram snapchat tumblr twitter vimeo youtube subscribe dogecoin dwolla forbrugsforeningen litecoin amazon_payments american_express bitcoin cirrus discover fancy interac jcb master paypal stripe visa diners_club dankort maestro trash

Importerer vi resistente bakterier?

Fortsetter vi å importere mat vi kan produsere selv, blir resistente bakterier en større risiko for deg og meg.

Med livet som innsats fortsetter utslitte leger og sykepleiere i Italia og Spania å redde liv. Overfylte sykehus med dødssyke mennesker er i seg selv en kilde til fortsatt smitte av både virus og bakterier.

I Italia og Spania har befolkningen lenge slitt med underliggende resistente bakterier. Forbruket av antibiotika hos innbyggerne generelt og landbruket spesielt har vært for høyt over for lang tid. Konsekvensene er resistente bakterier hvor antibiotika mister sin virkning.

Resistente bakterier kan gjøre deg mer utsatt for virussmitte, som igjen kan forårsake en bakteriell infeksjon. Det betyr at vanlige infeksjoner igjen kan bli dødelig.

Antibiotikaresistente bakterier smitter fra menneske til menneske og mellom dyr og mennesker. I Norge er vi forskånet for antibiotika fra landbruket. Til forskjell fra sine kolleger i andre land benytter ikke den norske bonden antibiotika som vekstfremmer i fôret til dyra.

Om norske husdyr blir syke, foreskriver veterinæren som oftest smalspektret penicillin. Det er mindre resistentdrivende enn bredspektret penicillin.

Midt i nedstengingen av Norge ba Nortura Landbruksdirektoratet åpne opp for import av storfekjøtt. Det betyr at tollen på storfe blir redusert for å dekke den innenlandske etterspørselen etter storfekjøtt.

Bakgrunnen for import er at reguleringslageret med storfe har minket over lengre tid og man tok ikke sjansen på å gå tomme for ferskt storfekjøtt. Derfor finner vi i dag tysk storfekjøtt i butikkene.

Hvor mye antibiotika tyske bønder benytter for å produsere storfekjøtt framgår ikke av innholdsdeklarasjonen.

Nortura er markedsregulerende på kjøtt og egg, og har ansvaret for å balansere tilbud og etterspørsel. Nortura har også mottaksplikt fra bøndene som produserer egg og kjøtt av storfe, sau, lam og svin.

Hvordan er fordelingen av de ulike kjøttslagene i markedet?

Svin har en markedsandel på rundt 41 prosent, kylling 26 prosent og storfe ligger på 25 prosent. Sau og lam har de 20 siste årene mistet to prosent markedsandel og har per i dag rundt åtte prosent.

Kan vi øke markedsandelen av norskprodusert sau og lam?

Svaret er ja. Hvert eneste år har Norge 500 millioner fôrenheter vi ikke benytter i utmark - gratis, fornybare ressurser som kun drøvtyggere kan gjøre seg nytte av.

Ved å øke både produksjonen og salget av lam kunne etterspørselen etter storfe reduseres og vi hadde sluppet å importere storfekjøtt, som igjen kan øke forekomsten av resistente bakterier i befolkningen.

Hva blir kostnaden av resistente bakterier?

Verdensbanken har regnet på de økonomiske konsekvensene av verdens største helsetrussel; antibiotikaresistente bakterier.

Foruten de menneskelige tragediene, vil de årlige kostnadene fra 2030 beløpe seg til mellom 1000 og 3400 milliarder dollar. For å sette dette i perspektiv er det norske oljefondet på ca 1000 milliarder dollar.

Konsekvensene av Covid-19 har gitt oss forbrukere kunnskap om at all bruk av antibiotika fører til resistente bakterier. Det vi ikke har fått noen informasjon om, er hvordan det markedsregulerende Nortura i framtiden vil styre markedet.

Tør vi håpe på at Nortura i tett samarbeid med forbrukerne klarer å snu kjøttkonsumet i retning av mer sau og lam på middagsbordet i de tusen norske hjem? Eller på grillen i sommer?

Det finnes ikke noe mer smakfullt enn lammekjøtt som er produsert på saftige beitemarker i lyse sommermåneder.

Helt fritt for antibiotika!

Takk for Maten!

Vi deler hverdagen fra norsk matproduksjon gjennom artikler, kommentarer, små historier, video og andre virkemidler. Sammen bygger vi kunnskap og stolthet, og gir næring til den norske bonden og norsk landbruk.

Mer om Heimkunnskap

translation missing: no.cart.general.title