arrow-right cart chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close menu minus play plus search share user email pinterest facebook instagram snapchat tumblr twitter vimeo youtube subscribe dogecoin dwolla forbrugsforeningen litecoin amazon_payments american_express bitcoin cirrus discover fancy interac jcb master paypal stripe visa diners_club dankort maestro trash

Ja til mat Norge er
skapt for!

Vil Norge være med å ta et globalt ansvar, må vi produsere og spise mer av den maten Norge er skapt for å framstille.

Samtidig som “Klimakur 2030” er ute på høring og Covid-19 er kommet for å bli, fortsetter Norge å importere mat vi kan produsere selv. Ved å ikke utnytte våre egne ressurser legger vi beslag på andre lands arealer. Mat som kunne kommet andre mennesker til gode. Debatten her hjemme fortsetter med ønskelister fra politikere og andre organisasjoner om hva vi skal produsere.

Vi må begynne å ta innover oss at klimatiske forhold - og ikke minst landskap - setter noen begrensninger for hva vi kan produsere.

Kun én prosent av arealet i Norge er egnet til produksjon av matplanter. Dyrkningssesongen er dessuten kort, fra telen om våren forsvinner til frosten igjen er et faktum. Skal vi øke beredskapen, må vi produsere og spise mer av de råvarene som kan lagres gjennom hele vinteren. Det betyr at Norge er skapt for å dyrke store mengder potet, rotgrønnsaker, samt ulike løk- og kålsorter.

Mange ønsker seg mer bønner og belgfrukter. Matplanter med høyt proteininnhold. Proteiner flere mener kan erstatte proteiner fra kjøtt. Den lange vekstsesongen disse plantene krever, gjør det umulig å produsere nok volum i Norge. Det er rett og slett for kaldt.

To prosent av arealet i vårt langstrakte land kan benyttes til grasproduksjon og innmarksbeite. I gunstige strøk av landet kan bøndene høste gras både en, to og tre ganger. Gjerne kalt første-, andre- og tredjeslåtten. Lenger nord, og i høyereliggende strøk er vekstsesongen kortere. Her rekker graset kun å gro til første og andre slått. Hver av de hvite ballene du kan se rundt på jordene veier mellom 650 - 750 kg, og en besetning på 20 kyr kan godt spise én rundball i døgnet.

Hele 45 prosent av Norges areal er utmarksbeite. Det er naturlig vegetasjon som ikke kan dyrkes, men som beitende dyr kan dra nytte av! Ku, sau og geit, som alle har fire mager, er skapt for å nyttiggjøre seg gras. Det unike fordøyelsessystemet til disse dyra omdanner livsviktige næringsstoffer til oss mennesker.

Selv om vi fortsetter å importere kjøtt, mjølkeprodukter og grønnsaker vi kan produsere selv, har derimot Sverige satt av milliarder for å ruste opp eget landbruk. De stoler ikke på EU i en krisesituasjon. Landbruksministeren i Sverige fortalte til NRK før sommeren at de til nå har tatt det for gitt at medlemskapet i EU betyr matvaresikkerhet. Myndighetene i Sverige er redd fellesskapet i Europa, med fri flyt av varer og tjenester, er lite verdt når neste krise rammer.

Egne innbyggere skal sikres mer matproduksjon fra eget land. Et gjengrodd Sverige vil igjen åpnes. Et sentralisert landbruk skal desentraliseres. Sverige sikrer seg ikke bare for en eventuell ny pandemi. De tar også klimaendringene på alvor. Hyppigere tørke, flom og sykdomsutbrudd gjør den globale matproduksjonen sårbar.

«Mennesker på flukt kan i framtiden like gjerne skyldes klima som krig.»

I dagens Norge setter vi som forbrukere premissene. Vi har blitt vant til å spise hva vi vil og når vi vil uansett - om råvarene er i sesong eller ikke. Når vi går i butikken tenker vi; Hva har vi lyst på til middag i dag? i stedet for; Hva er i sesong fra den norske bonden?

Vil Norge være med å ta ansvar for økt, global matproduksjon, må det Norge er skapt for å produsere av mat i mye større grad være premissgiver for det vi i fremtiden skal spise.  

Kan fort bli; God middag!

Takk for Maten!

Vi deler hverdagen fra norsk matproduksjon gjennom artikler, kommentarer, små historier, video og andre virkemidler. Sammen bygger vi kunnskap og stolthet, og gir næring til den norske bonden og norsk landbruk.

Mer om Heimkunnskap

translation missing: no.cart.general.title