arrow-right cart chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close menu minus play plus search share user email pinterest facebook instagram snapchat tumblr twitter vimeo youtube subscribe dogecoin dwolla forbrugsforeningen litecoin amazon_payments american_express bitcoin cirrus discover fancy interac jcb master paypal stripe visa diners_club dankort maestro trash

Kan biene reddes av biffen?

Verdien av pollinering fra bier og andre insekter, er på verdensbasis svimlende 577 milliarder dollar årlig. Men uberørt eng truer livsgrunnlaget for de flittige, ville arbeiderne. Kan biff på beite være redningen?

  Mariann Tveter og Elin Marie Ulsaker      Eirik Jeistad

Gylden, søt honning. Det er lett å tenke at dette er bienes fremste “gave” til oss mennesker. Men honning fra de tamme biene, er bare bonus. Den virkelige verdien ligger i pollineringen fra de ville pollinatorene, som humler og andre bier, sommerfugler, biller og blomsterfluer. Pollinering fra disse, er en av de viktigste måtene planter får laget frø på. Uten frø, blir det heller ingen planter neste år.

Vill økonomisk verdiskapning

Spesielt de ville biene har stor økonomisk og økologisk påvirkning, i rollen som pollinatorer av matplanter. Opp mot 30% av maten vi spiser, er avhengig av villbienes bestøvning. De flittige arbeidernes årlige verdiskaping, er på verdensbasis beregnet til 577 milliarder dollar. EU anslår at 87,5% av planteartene i Europa er avhengig av bestøvning. Denne pollineringen verdsettes til 1300 milliarder kr hvert år, eller i overkant av det norske statsbudsjettet.

Den største trusselen

I norsk landbruk, er epler, plommer, tomater, jordbær, bringebær, rips, solbær, stikkelsbær, moreller, raps og kløver bare noen av matplantene som er avhengig av pollinering. Produksjonen holdes oppe, hovedsakelig ved hjelp av ville pollinatorer. For disse uunnværlige hjelperne, er endringer i levekårene den største trusselen.

Politiske beslutninger truer biene

Villbiene lever i kulturlandskap, holdt i hevd av drøvtyggere som storfe og småfe. Intensivering av landbruket, basert på politiske beslutninger, har ført til færre kyr, sauer og geiter på beite. Der den tidligere driftsformen i landbruket skapte et åpent kulturlandskap, er resultatet av dagens effektivisering at landskapet gror igjen. Levekårene for de ville pollinatorene, som er avhengig av beitedyra, forsvinner med dem.

Bonden, biffen og bien

Hos melkebonde Lars, på Høvre i Øyer Midtbygd, har kombikua 1210 Fru Helene Alving vært på sommerbeite fra tidlig i juni. Frua produserer både kjøtt og melk, og gjennom tråkk og beiting, legger hun til rette for de flittige, ville pollinatorene. Mange pollinerende insekter trenger planter som trives der Fru Alving beiter, eller der Lars slår enga. Noen av dem for å finne mat, andre for å finne et egnet sted å legge egg. Og noen insekter er direkte avhengig av Helene, ved at de spiser eller legger egg i avføringen hennes.

Truet av urørt eng

8 000 arter står på lista som utrydningstruede i Norge. En salig blanding av bier, blomster, fugler, fisk, pattedyr og sopp. En fjerdedel, altså 2 000, av disse, er avhengig av dyr på beite for å overleve. Ifølge Artsdatabanken, er urørt eng den viktigste trusselen mot 685 truede arter i Norge.

Naturens spiskammer

Bonden må tilpasse seg norske myndigheters gjeldende landbrukspolitikk. Konsekvensene av de politiske insentivene som premierer mer ytelse i kjøtt og melk pr dyr, er færre dyr på beite og mindre slått av eng. Vi som forbrukere, ytrer ønske om mangfold og utvalg i butikkhyllene. Men velger likevel til sist dagligvarebransjens ensidige konkurranse på pris, i stedet for norskprodusert kvalitet. 

 Høster vi av naturens spiskammer, uten tanke for samspillet eller verdiene som, helt vilt, skapes? Selv uten eng, vil nok 1210 Fru Helene Alving kunne produsere melk til fløte. Men uten de flittige, ville arbeidernes bestøving, vil jordbær med fløte være en saga blott. 

Det er det kun biff på beite som kan redde!

Om Takk for Maten!

Bli kjent med den norske bonden.  

Vi gir deg bondens hverdag gjennom artikler, kommentarer, små historier, video og andre virkemidler. Sammen bygger vi kunnskap og stolthet, og gir næring til norsk landbruk.

Facebook | Instagram

Alt for Norge. Enda mer for bonden!

translation missing: no.cart.general.title