arrow-right cart chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close menu minus play plus search share user email pinterest facebook instagram snapchat tumblr twitter vimeo youtube subscribe dogecoin dwolla forbrugsforeningen litecoin amazon_payments american_express bitcoin cirrus discover fancy interac jcb master paypal stripe visa diners_club dankort maestro trash

Satser høyt på ku!

Svanhild Lyngved Solheim levde et urbant liv før rastløsheten innhentet henne. Hun pakket snippsekken og startet med ku. På garden i Lom ønsker hun å gjøre mjølkeproduksjonen til en sikker levevei for hele familien.

-Målet er at satsinga på ku skal være et fulltids familieprosjekt som gir oss en god og trygg framtid her på Søre Lyngved i Garmo. Vi er på god vei i og med at mannen min Ken Espen Solheim allerede er bonde på heltid, mens jeg praktiserer som akupunktør ved siden av, forteller Svanhild.

-Vi bygger stein på stein og setter tæring etter næring.

Arven fra onkel Harald

Selv om Svanhild er vokst opp på småbruk med sau, lå det ikke i kortene at akupunktøren utdannet fra Norsk Naturmedisinsk Fagskole skulle bli kubonde.

-Jeg overtok garden fra onkelen min, Harald Lyngved, i 2015. Kuene fulgte med, men båsfjøset var av eldre dato. Vi søkte derfor Innovasjon Norge om støtte til å bygge om fjøset til løsdrift med mjølkerobot. Ombygginga startet i 2018 og var ferdigstilt høsten 2019, minnes Svanhild, som syntes det har vært tøft å kombinere utbygginga av garden med rollen som småbarnsmor.

De gode hjelperne

Det sier seg selv at vår venninne har vært gjennom en bratt læringskurve. Men med god hjelp fra onkel Harald og far Jostein, har innføringen i landbrukets ABC vært overkommelig. At faren er veterinær, er jo ingen ulempe!

Svanhild berømmer også Tine rådgiving og Ottadalen Mølle for god veiledning. Fagbladet Buskap fra Geno er dessuten blitt flittig lest. Når du i tillegg har en brennende interesse for å lære samspillet fra plogen i jorda og til kvaliteten på mjølka, kan det vel ikke gå galt?

Ikke trengsel foran roboten

De 27 mjølkekyrne på Søre Lyngved trenger foreløpig ikke å slåss for å slippe inn i mjølkeroboten, men det kan jo være at de får konkurranse fra flere medsøstre framover. Under Corona-pandemien har mjølkeforbruket i Norge økt med 10 prosent, så hvis den tendensen fortsetter, kan det tenkes at det blir mulig å utvide mjølkekvota framover?

I dag har garden ei årlig kvote på 200 tonn inkludert leie av kvote fra nabogarden.

Hopper av avdrått-hysteriet

Høy avdrått er ikke det som ligger lengst fram i hjernebarken hos Svanhild når hun «designer» idealkua si. Hun tar utgangspunkt i avlsplanen til Geno, men vektlegger egenskaper som fruktbarhet og gode bein framfor mjølkemengde når hun planlegger morgendagens besetning.

-Jeg ønsker først og fremst ei robust og sunn ku. Jaget etter økt avdrått synes jeg har gått for langt. Å presse kyrne til å yte maksimalt er på grensa til det uansvarlige, mener Garmo-bonden. Nevnte vi at det også er 11 kviger på garden og 12 okser som hospiterer i fjøset på nabogarden?

Styrt kalving og seterdrift

De ferske ku-bøndene forsøker i det lengste å konsentrere kalvinga til tidsrommet mellom oktober og jul. Derfor slutter de konsekvent å mjølke i august. Fra juni til august bor mor og de to sønnene Estin på 7 år og Emil 4, samt bestemor på setra med kyrne.

Utmarksbeitet på setra tilhører statsallmenningen. Dette året hadde de noe budeiehjelp på grunn av utbygging av våningshuset på garden.

Mølla komponerer menyen

Ottadalen mølle er en viktig premissleverandør når det gjelder å sette opp en god fôrplan for mjølkekyrne på Søre Lyngved. De tar jordprøver på ulike jordteiger, samt analyserer grasprøver fra både første- og andreslåtten. På bakgrunn av disse resultatene komponerer mølla en fôrplan for tildeling av grovfôr og kraftfôr.

På den måten er de sikre på at kyrne for i seg riktig næringsstoffer og at ressursene på garden forvaltes best mulig, noe som igjen er med på å styrke økonomien. Ottadalen mølle med 25 årsverk ble etablert i 1976 og er eid av lokale bønder i Vågå, Lom og Sjåk. Mølla er en del av Norgesfôrkjeden, noe som har vært viktig for at ei lita bygdamølle kan overleve.

Korn mottar mølla fra Ottadalen. Det holder kraftfôrproduksjonen gående med kortreiste råvarer i to måneder.

Har kommet hjem

Svanhild har funnet roen og plassen hvor hun hører hjemme. Forvaltning av gårdens ressurser er det som ligger Svanhild sitt hjerte aller nærmest. Svanhild føler seg privilegert som kan styre arbeidsdagen sin selv og leve tett på familien. I tillegg har hun en flott kubesetning hun gjerne omtaler som «de beste venninnene mine».

Får det vært bedre?

Takk for Maten!

Vi deler hverdagen fra norsk matproduksjon gjennom artikler, kommentarer, små historier, video og andre virkemidler. Sammen bygger vi kunnskap og stolthet, og gir næring til den norske bonden og norsk landbruk.

Mer om Heimkunnskap

translation missing: no.cart.general.title