arrow-right cart chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up close menu minus play plus search share user email pinterest facebook instagram snapchat tumblr twitter vimeo youtube subscribe dogecoin dwolla forbrugsforeningen litecoin amazon_payments american_express bitcoin cirrus discover fancy interac jcb master paypal stripe visa diners_club dankort maestro trash

Trenger Norges Bondelag kunstig åndedrett?

Er du utenforstående og tror at du kan tilføre norsk landbruk et friskt pust, møter du et tungpustet Norges Bondelag som er fastlåst i et gammeldags tenkesett.

Da en ung jente enstemmig ble innstilt av valgkomiteen som ny leder av Bondelaget i et av landets nordligste fylker, kom benkeforslaget. Gamlegutta, mjølkebønda, skulle ha seg frabedt å ha en sauebonde til å lede seg. Den unge jenta, som produserer småfe av naturgitte, fornybare ressurser, kunne skrevet historie. Selvfølgelig ble hun nedstemt. Det har ikke forekommet i Norges Bondelags historie at en leder på fylkesnivå har produsert noe annet enn mjølk og korn.

Er det derfor vi ikke får kjøpt lam i butikk året rundt?

Mjølk har vært bærebjelken i norsk landbruk gjennom generasjoner. Norsk Rødt Fe, som er avlet på fruktbarhet og helse fra 70-tallet, eksporteres i dag til 30 land. Det langsiktige perspektivet i samvirkemodellen har gjort det mulig å skape verdens ledende genetikkmiljø på Hamar. Det gjenspeiler også representantene rundt styrebordet i Norges Bondelag. Da nytt styret ble valgt på «Bondetinget» den 30. september kunne en utenforstående, norsk forbruker tro at det er antall liter mjølk i grunnkvota som avgjør styreplassen. Fremdeles er det mjølk og korn som gjelder rundt bondelagsbordet.

Hvorfor importeres ost og syrnede mjølkeprodukter tilsvarende ytelsen til 700 gårdsbruk i Norge da?

Norske frukt- og grøntdyrkere forsøker forgjeves å få innpass i styret i Norges Bondelag. Enkelte kaller det for en skandale at grøntnæringa, som står for 12 prosent av verdiskapningen, ikke var innstilt av valgkomiteen til en eneste styreplass. Selv om styreleder i Gartnerhallen, Per Olav Skutle, gikk på talerstolen under «Bondetinget» og etterlyste representanter til styret fra grøntsektoren, gikk likevel kampvoteringen fra benken i favør med valgkomiteens innstilling.

Er det derfor det ikke er mottaksplikt på frukt og grønt?

På vegne av alle bønder forhandler Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag om en pott på rundt 15 milliarder kroner, som er verdien av den årlige jordbruksavtalen. Som siste land i verden har Norge beholdt jordbruksavtalen mellom bonde og stat. Jordbruksavtalen spesifiserer målpriser, økonomiske overføringer og andre tiltak som skal sikre bøndene inntekt. Motytelsen er at bøndene forplikter seg til å innfri de produksjonsmålene Stortinget har fastsatt for norsk landbruk.

Hvorfor er det bare mottaksplikt på egg, kjøtt, mjølk og korn når det forhandles på vegne av alle bønder?

Samtidig som FN anbefaler alle land å øke produksjon av mat til egen befolkning på grunn av klimarisiko, gror Norge igjen. På toppen kommer forpliktelsene til Paris-avtalen om reduksjon av klimagassutslipp uten at dette går på bekostning av matberedskap til egne innbyggere. Det betyr mer mat og mindre utslipp. Myndighetene er ansvarlig for matberedskap, bøndene har ansvar for at maten er trygg.

Hvordan sikre matberedskap når to bønder legger ned gardsbruket sitt hver eneste dag?

Når Norges Bondelag forhandler med staten på vegne av alle bønder, for å sikre mat til Norges befolkning, bør styremedlemmene representere de ulike produksjonene. Det betyr at sauebønder, fjørfebønder, kjøttfebønder og frukt- og grøntdyrkere i framtiden sitter side om side med mjølk- og kornprodusenter rundt bondebordet.

For Norges Bondelag er det ikke nok med et friskt pust. Det er overmodent for fornyelse og nytenkning.

Det er ikke bare mjølk som er ferskvare! Best før…

Takk for Maten!

Vi deler hverdagen fra norsk matproduksjon gjennom artikler, kommentarer, små historier, video og andre virkemidler. Sammen bygger vi kunnskap og stolthet, og gir næring til den norske bonden og norsk landbruk.

Mer om Heimkunnskap

translation missing: no.cart.general.title