Sopp

Sopp er den råvaren du har behov for kunnskap før du plukker. Sjekk alltid med soppkontrollen om du er usikker.